!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Regler vid försäljning av bostadsrätt

 

  

Regler vid försäljning av bostadsrätt

2018-03-23/Styrelsen genom Åsa Magnusson

Mäklare vänder sig till maklare@bblic.se vid förfrågan om lägenhetsutdrag/mäklarbild. Notera att förmedlingsuppdrag måste bifogas vid förfrågan, där det framgår att mäklaren i fråga har fullmakt att inhämta uppgifter om lägenheten.

Lägengetsportkoden får inte lämnas ut till mäklare, stylister eller spekulanter.

Säljaren förser mäklare och ev stylist med lägenhetsnyckel och passertagg.

Inför visning finns följande alternativ:

  • Mäklaren har en dörrvakt som öppnar för spekulanter
  • Säljaren beställer visningskod från föreningens förvaltningsbolag Bredablick via blanketten Felanmalan

     Beställningen skall innehålla uppgift om vilka dagar och tider koden ska gälla. Det kostar inget om beställningen görs 14 dagar i förväg. Koden kan då skapas av fastighetsskötaren vid den ordinarie ronderingen. 

Görs anmälan kortare tid före visningen krävs extrabesök av fastighetsskötaren vilket medför en extra kostnad som debiteras säljaren.

Det är inte tillåtet för mäklaren att sätta upp lappar om visning vare sig på portarna eller i hissarna då ytorna är känsliga. 

Ingår garageplats i försäljningen ansvarar säljaren för att köparen är medveten om garageplatsens storlek (anges i garageavtalet).För slädarna finns storlek och också andra villkor angivna i garageavtalet. Om platsens storlek inte fungerar för köparen så kontakta Bredablick. Ev kan annan ledig plats erbjudas. Köparen kommer att få ca en timmes utbildning av certifierad person från Bredablick i garagets funktioner och regler

 

Om en köpare flyttar in tidigare eller senare  än vad som angivits i kontraktet måste säljaren meddela Bredablick och styrelsen detta för att alla rutiner i samband med bytet skall fungera.

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion