!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Inglasning av terrasser och balkonger

Styrelsen godkänner inte förslag om inglasning av terrasser och balkonger av följande anledningar:

Fastigheternas arkitekt tillstyrker inte inglasning då det negativt påverkar fastigheternas gestaltning och utformning.

Från styrelsens sida vill vi inte bidra till att negativt påverka stilen på våra fastigheter där särskilt gårdarna är en viktig del av gestaltningen.

Enligt vår bedömning skulle byggnadsnämnden inte ge tillstånd.

Några balkonger med fasad mot Valhallavägen är inglasade.Detta beror på uppmätta bullernivåer i vissa lägenheter med sovrum mot Valhallavägen.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion